Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Punts més destacats de l’Assemblea de la Federació. 27 de març de 2007

Ets a:  IniciNotíciesFulls Informatius FCPPNotícia id 6099
03.04.2007

Fulls Informatius FCPPPunts més destacats de l’Assemblea de la Federació. 27 de març de 2007

Full Informatiu nº 1/2007 de la Federació Catalana de Pitch and Putt. Abril de 2007
FCPP

FCPP                       Full Informatiu nº 1/2007

 

 

Punts més destacats de l’Assemblea de la Federació Catalana de Pitch & Putt (27 de març de 2007)

 

 

Missatge del President

 

Com en l’Assemblea anterior, Josep M. de Anzizu va dirigir unes paraules a tots els reunits. Després de donar la benvinguda als representants que assistien per primera vegada a la reunió anual va fer èmfasi en els següents punts:

 

  • Com es veurà en l’Informe d’Activitats que exposarà el Secretari Executiu, el 2006 ha estat un any especialment important per nosaltres donada la coincidència del reconeixement com a federació, l’entrada a la FIPPA com a membre fundador i l’organització i triomf esportiu en la Copa del Món. A la vegada cal destacar l’augment en nombre de llicències i de jugadors en tornejos.
  • Pensant en el futur més immediat, considera que hem de prestar una especial atenció als aspectes següents:

-          Cal refermar la nostra identitat com a esport independent del golf i publicitar més i més la marca “Pitch and Putt”.

-          Posar les bases de l’esport en forma de reglamentacions de diversos tipus. En l’Assemblea de l’any passat es varen aprova ja el Reglament de Pitch and Putt, el de la Comissió Esportiva i el de la Comissió Assessora. Ara proposarem a la Assemblea la aprovació dels d’Homologació de Camps per ser seus de competicions oficials i el d’Àrbitres. A la vegada s’està estudiant una revisió del Reglament de Disciplina i preparant el dels Comitès de Competició. Quedaran per a una segona fase el Reglament dels Tècnics i el de les Regles del Pitch and Putt. Aquest últim a partir del Llibre de Regles de Pitch and Putt que està estudiant la FIPPA.

-          Insistir en la QUALITAT dels diferents aspectes del nostre esport: manteniment dels camps; organització de tornejos; gestió dels clubs i de la federació; compliment de les reglamentacions etc. Tot això en la línia que ens va marcar la nova Secretaria de l’Esport Anna Pruna en una recent visita al nostre local social.

 

 

LIQUIDACIÓ DEL 2006 I PRESSUPOST PEL 2007

 

El Tresorer, Mario Pons, va presentar la liquidació de l’exercici 2006 que va acabar amb un superàvit, tenint en compte els comptes de la UCPP i de la FCPP, d’uns 23.000 euros             .

 

A la vegada va comentar amb detall les diferents partides del pressupost del 2007, amb uns ingressos d’uns 373.000 euros i unes despeses de 361.000. Cal remarcar que la quantitat prevista per a subvencions està pels voltants dels 110.000 euros.

 

Es varen aprovar per unanimitat.

 

 

MEMORIA D’ACTIVITATS DE L’EXERCICI 2006

 

Va ésser presentada pel Secretari Executiu Antoni Lloret. L’esquema de la seva intervenció és el següent:

 

Assemblea, Junta Directiva, Comissió Esportiva

                Reunions ordinàries i extraordinàries dels diferents òrgans de la Federació

 

Jugadors i Clubs

                Consultes per a treure’s la llicència

                Control d’altes i baixes de nous jugadors

                Tràmits de canvis de dades

 

                Assegurances

                Enviament periòdic de noves llicències no juvenils Mútua General Esportiva

                Enviament periòdic noves llicències juvenils a la UFEC

                Reunions amb UFEC i Mútua

                Comunicació als clubs de centres d’assistència i passos a fer en cas d’accident

                Seguiment de les incidències

Control d’altes de nous clubs

                Ajuda en canviar els estatuts per a ser clubs amb estatuts federatius

 

Nous ccamps

                Informació de normatives FCPP

                Necessitat de ser club per a acollir competicions

               

 

Competicions

Competicions catalanes

                Creació i publicació dels reglaments

                Recepció, control i publicació d’inscripcions

                Coordinació delegats

Treball logístic

Recepció, control i publicació de resultats

                Reunió de capitans

                Sorteig del calendari

                Nit del P&P

                Difusió imatge de la FCPP (pancartes, banderes,...)

 

Competicions internacionals

IIa Copa del Món

                Èxit esportiu

                Èxit organitzatiu

                Èxit d’assistència de públic

                Èxit de ressò en els mitjans de comunicació

                Èxit en la creació de la FIPPA

 

Catalunya França Suïssa

                Canvi de seu

                Èxit organitzatiu a Badalona

 

Andorra - Catalunya

                Éxit organitzatiu Andorrà

 

Open de França

                Gran participació de jugadors catalans

 

Open d’Itàlia Sèniors

                Gran participació de jugadors catalans

 

Preparació IIon FIPPA Open Sèniors

                Procés de selecció del camp

 

Treball Institucional

                FIPPA

                               Secretaria de la FIPPA

                               Reunió a Barcelona

                               Regles

                               Handicaps

                               Relació amb webmaster de la FIPPA

                               Donar publicitat a les activitats de la resta d’associacions o federacions

               

EPPA

                               Reunions i treballs en els òrgans de l’EPPA

Visites a camps catalans

 

Generalitat de Catalunya

                Reconeixement com a federació

                               Subvenció

                                               Sol·licitud i presentació de justificants

Ajuda i recolzament en el reconeixement internacional

Recolzament en el canvi de govern.

Contactes amb l’Escola Catalana de l’Esport del Consell Català de l’Esport

UFEC

                Recolzament en el reconeixement com a federació

                Assistència a reunions i a l’Assemblea

                               Subvenció

                                               Sol·licitud i presentació de justificants

                Aparició en mitjans de comunicació per mitjà del servei de premsa

 

Ajuntament de Barcelona

                               Contactes per a la celebració del Triangular

                               Informació del canvi de seu

 

Eleccions 2006

                               Assistència als actes on se’ns va convidar

 

Relació amb altres institucions

                               Departament de Medi Ambient

Altres federacions esportives                                         

Ajuntaments catalans

                               Generalitat Valenciana

                               Plataforma proseleccions (Vic 4 de juny)

                               Assoc Disminuïts (10 de juny Montjuïc)

 

Entregues de premis

                               Premis ARC

                               Diari SPORT

                               Premis President Companys. Plataforma pro-seleccions

                               Esportcatalà.com

 

Difusió d’activitats

               

                Circulars, fulls informatius, cartells i anuncis

                               Edició, publicació i enviament

 

Relació amb els mitjans de comunicació

                               TV3

                               Revistes especialitzades en P&P

                               Diaris Esportius

                               Revistes d’Esports

                               Webs

                               Suplement especial Diari Sport

 

WEB

                                Actualització i manteniment

                                Definició dels canvis que s’implementaran en el 2007

 

Esponsors

Contacte amb possibles esponsors

                Treball centrat a la IIa Copa del Món

 

 

 

QUOTES

 

Es varen aprovar les del 2008: 26 euros en el cas dels jugadors, àrbitres i tècnics a les que cal sumar l’assegurança. Augment del IPC en el cas dels clubs.

 

 

NOUS MEMBRES

 

En aquests moments el nombre de clubs és de 22 afiliats, 23 adherits i  8 en tràmit de ser registrats. 17 Clubs ja han fet tots els passos i consten com a clubs registrats amb model d’estatuts de federats. La resta estan en tràmits.

 

 

APROVACIO DE REGLAMENTS

 

Els diferents Ponents de cada Reglament varen fer un resum del mateix i es va procedir a la votació. Tots els Reglaments varen esser aprovats per unanimitat.

 

-          Reglament de Homologació de Camps. Presentat per Antoni Lloret.

 

REGLAMENT PER A LA HOMOLOGACIÓ DELS

CAMPS DE PITCH AND PUTT

 

 

 

Segons s’estableix en els Estatuts de la Federació Catalana de Pitch and Putt al referir-se als membres “afiliats”, aquests han de disposar, en exclusiva, d’un terreny homologat per l’Associació Catalana de Pitch and Putt per a la pràctica d’aquest esport (article 6.a)

 

En aquest Reglament s’exposen les característiques que són d’obligat compliment per a tos els camps de nova creació. Pel que fa referència als que ja són membres de l’ACPP s’estableix com a data límit el dia primer de gener de 2008 per a que facin les adaptacions necessàries en les seves instal·lacions. Els camps adherits també hauran d’acomplir aquesta normativa.

 

Les normes a acomplir per a que un camp sigui homologat i per tant pugui ser seu de competicions oficials de la Federació Catalana de Pitch and Putt així com de totes aquelles en les que els jugadors puguin modificar el seu handicap,  són les següents:

 

 

1. Instal·lacions Esportives

 

1.a. Recorregut

 

Camp de 9 forats o més (18 o múltiples de 9)

Retolació de cada forat amb el nº ordinal del forat, distància i el número de dificultat (handicap del forat)

Mesurament de tots els forats a centre de green i indicació correcta de les distàncies

Estores amb tees a tots els forats a dreta i esquerra. S’accepta també l’estora amb un sol tee al centre.

“Bunkers” cuidats i amb rasclets.

En cas d’existir herba tosca (“rough”), ha d’estar ben diferenciat del carrer i el carrer diferenciat del green.

El camp haurà d’estar marcat amb estaques o indicadors els obstacles d’aigua frontal (grogues), aigua lateral (vermelles), fora límits (blanques), terreny en reparació, anomalies temporals del terreny i zona de dropatge (blaves). 

 

1.b. Pràctiques (*)

 

Xarxa de pràctiques o camp de pràctiques amb estores de sortida amb tees

Putting green

Sistema expenedor de boles de pràctiques

Obstacle de sorra i zona de xip de pràctiques (obligatori en el 2009)

 

 (*) En casos especials i a criteri de la Junta Directiva de l’ACPP amb el vist i plau de la de la FCPP, es podrà eximir d’algunes d’aquestes obligacions a un camp determinat

 

 

2. Seguretat

 

2.a. El camp ha de tenir un disseny que faci segura la pràctica de l’esport per a tots els competidors. En tot cas es procedirà a col·locar xarxes o proteccions (naturals o artificials) als llocs considerats perillosos, en especial les sortides i les proximitats dels greens.

2.b. La distància entre cada lloc on es juga en el camp de pràctiques serà com a mínim de tres metres.

2.c. Xarxes al camp de pràctiques per a garantir que boles de pràctiques no arribin lateralment o frontalment al recorregut així com xarxes que evitin la sortida de boles del recorregut quan aquestes puguin envair camins, carreteres, zones d’ús públic o instal·lacions alienes al camp de joc.

2.d. El camp ha de disposar d’una assegurança en vigor de responsabilitat civil per a les seves instal·lacions

 

NOTA. El document “Recomanacions per les instal·lacions de Pitch and Putt a Catalunya” s’acompanya com annex d’aquest Reglament.

 

3. Serveis

 

3.a. Casa club coberta amb recepció on atendre els jugadors

Telèfon i fax

Targes de joc

3.b. Connexió a Internet (per a l’enviament de dades esportives.)

3.c. WC i lavabo per a homes i dones

3.d. Bar i/o màquines expenedores de begudes

3.e. Panell d’informació sobre el Pitch & Putt

3.f. Servei de lloguer o cessió de pals

3.g. Venda de guants i boles.

3.h  Zona d’aparcament

 

 

4. Identificació de que es tracta d’un recinte on es practica el Pitch & Putt

 

4.a. En els cartells d’entrada al camp

4.b. En els cartells i rètols del propi camp

4.c. A les targes de joc

4.d. A la publicitat que faci el camp, especialment a la dirigida al mercat de P&P

 

 

5. Acompliment de la normativa esportiva de l’ACPP i FCPP

 

5.a. Tots els camps de l’ACPP tenen l’obligació de seguir la normativa de l’ACPP i de la FCPP establerta en els seus estatuts, reglaments i circulars. Molt en especial han de tenir en compte que en les competicions que s’anomenin de Pitch and Putt (o en tot cas que es juguin amb una longitud per divuit forats entre 1.000 i 1.600 metres), estan obligats a utilitzar exclusivament la reglamentació i el sistema de handicap de l’ACPP i la FCPP.

 

 

 

5.b. El nombre màxim d’avisos per no aplicació o incompliment de la normativa esportiva serà de 3  per camp i any. Si s’arriba a aquesta situació, el camp s’exposa a la pèrdua de la condició de camp homologat per el període que estableixi la Junta Directiva segons el seu criteri i les circumstàncies que concorrin en els fets, després de la oportuna tramitació d’expedient contradictori amb possibilitat de que el camp pugui formular al·legacions.

 

5 bis. Acompliment de la normativa esportiva de l’EPPA i de la FIPPA

 

Per a que una instal·lació pugui organitzar competicions vàlides amb distancies EPPA/FIPPA, es precisarà d’una homologació especial del recorregut que tingui en compte no solament les distancies en si, sinó un grau de dificultat raonable per a que en aquestes competicions es pugui modificar el handicap de pitch and putt.

 

6. Promoció del Pitch & Putt

 

Els camps homologats s’obliguen a fer el possible per a generar noves llicències de Pitch and Putt així com a organitzar classes i cursets i a realitzar un mínim de cinc competicions per any.

 

7. Legalitat

 

El camp haurà de tenir els permisos administratius per a poder portar a terme l’activitat

 

8. Disposicions finals

 

8.a. L’homologació d’un camp determinat correspon a la Junta Directiva de l’ACPP prèvia visita efectuada per la persona o persones en que la mateixa delegui.

8.b.Qualsevol canvi en el recorregut o les instal·lacions haurà de ser notificat per a poder mantenir l’homologació

8.c. L’incompliment de qualsevol de les normes anteriors serà objecte d’una primera amonestació per part de la Junta Directiva de l’ACPP. La reincidència o manca d’adaptació en un temps raonable, podrà ser sancionada amb la pèrdua de la homologació –temporal o definitiva- segons les circumstàncies que concorrin en els fets, després de la oportuna tramitació d’expedient contradictori amb possibilitat de que el camp pugui formular al·legacions..

8.d. La decisió de la Junta Directiva es pot recórrer davant de l’assemblea de l’ACPP, qui té la decisió final sobre un cas determinat.

 

 

Aprovat per les Juntes Directives ACPP i FCPP el 17 d’octubre de 2006.

 

Aprovat per Assemblea ACPP i FCPP el 27 de març de 2007.

 

 

 

-          Reglament d’Àrbitres. Presentat per Victor Moscatel i Narcís Sureda

 

REGLAMENT D’ÀRBITRES

DE PITCH & PUTT FCPP

 

 

1 – GENERAL

 

1.1     DEFINICIÓ

Àrbitre de Pitch & Putt és una persona qualificada  per  la FCPP per acompanyar als jugadors i poder decidir sobre qüestions de fet i d’aplicació de les regles i fer-les complir en les proves en què actuï.

 

1.2     CATEGORIA DELS ÀRBITRES

Només existeix una categoria d’àrbitres per actuar en les competicions organitzades per la FCPP.

 

2         – TÍTOL  D’ÀRBITRE

 

2.1 CONDICIONS PER SER CANDIDAT

a)       Tenir més de 25 anys

b)       Estar en possessió de la llicència d’associat, amb una antiguitat mínima i continuada de 3 anys i handicap de joc igual o inferior a 7.

c)       No tenir en curs cap expedient disciplinari de la Comissió Esportiva.

d)       Haver obtingut el vistiplau del Comitè d’àrbitres, de la Comissió Esportiva i de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Pitch and Putt.

 

2.2 PROVES D´ ACCÉS

Els àrbitres de Pitch & Putt seran nomenats per la FCPP, un cop superades les proves que el Comitè d’Àrbitres, la Comissió Esportiva i la Junta Directiva considerin oportunes.

Les persones que poden obtenir els títols d’àrbitres seran proposades pel Comitè d’Àrbitres a la Comissió Esportiva, un cop superades les proves corresponents i la Comissió Esportiva ho proposarà a la Junta Directiva per a que aquesta prengui la decisió final.

Per obtenir el títol, serà necessària l’actuació prèvia de l’aspirant com a ajudant en pràctiques d’un àrbitre en un mínim de 3 proves, en les quals serà necessari obtenir un informe favorable per part de l’àrbitre tutor.

Les proves en què l’aspirant actuarà com a ajudant en pràctiques seran designades pel Comitè d’Àrbitres.

Una vegada superats tots aquests requisits, la Comissió Esportiva validarà i traslladarà a la Junta Directiva el nom de les persones aptes per exercir d’àrbitres de Pitch & Putt.

La Junta Directiva serà l’encarregada de donar els títols d’àrbitres de Pitch & Putt.

La freqüència de les proves dependrà de la necessitat d’àrbitres de la FCPP.

 

2.3 INCAPACITAT PER EXERCIR D’ÀRBITRE

La capacitat per exercir d’àrbitre de Pitch & Putt quedarà en suspens:

a)       A petició del propi àrbitre, informant per escrit al Comitè d’Àrbitres.

b)       Per deixar de tenir la llicència de la FCPP (temporal o definitiva).

c)       Per no arbitrar cap prova en un període d’un any, excepte per causes justificades al Comitè d’Àrbitres.

d)       Per una reiteració d’errades greus, degudament verificades i constatades.

e)       Per una resolució adoptada en un expedient disciplinari. La competència sobre qüestions de disciplina arbitral és el Comitè d’Àrbitres, però ha de ser aprovada per la Comissió  Esportiva.

 

2.4 READMISSIÓ PER EXERCIR D’ÀRBITRE

La capacitat de readmissió per exercir d’àrbitre dependrà de la causa de la incapacitat:

Per causes dels apartats a), b) i c) del punt 2.3: escrit al Comitè d’Àrbitres abans de 2 anys des de la data de incapacitat i superar una prova de competències que realitzarà el Comitè d’Àrbitres.

Per la causa d) del punt 2.3: superar de nou les proves d’accés.

Per la causa e) del punt 2.3: segons indiqui la resolució de l’expedient disciplinari.

 

2.5 INHABILITACIÓ PERMANENT DE LA CONDICIÓ D’ÀRBITRE

a)       Quan alguna de les condicions exposades en el punt 2.3 superi un període consecutiu superior a 2 anys.

b)       Per decisió de la Junta Directiva de la FCPP a petició de la Comissió Esportiva, en casos justificats i previ informe del Comitè d’Àrbitres, segons el règim intern d’aquest.

 

2.6 CONDICIONS ECONÒMIQUES

L’exercici de l’activitat d’àrbitre de Pitch & Putt és gratuït, però rebrà unes compensacions

per despeses de desplaçament, allotjament i manutenció. Aquestes compensacions seran establertes per la Junta Directiva a proposta de la Comissió Esportiva.

No existeix cap mena de relació laboral entre els àrbitres i la FCPP.

 

2.7 NOMBRE MÀXIM D’ÀRBITRES

No existeix un nombre màxim d’àrbitres. A través del Comitè d’Àrbitres, la FCPP establirà el nombre d’àrbitres en actiu suficients per atendre les necessitats i complir degudament les seves tasques.

 

3           PROVES ARBITRABLES

 

3.1     DEFINICIÓ

Són totes aquelles proves oficials i aquelles que designi la FCPP.

 

3.2  ASSIGNACIÓ D’ÀRBITRES PER LES PROVES

Les proves designades per arbitrar seran arbitrades per àrbitres de Pitch & Putt, assignats pel Comitè d’Àrbitres.

El nombre d’àrbitres en una prova serà designat per la Comissió Esportiva de la FCPP.

 

3.3 ÀRBITRE PRINCIPAL

És la persona que té la responsabilitat d’organitzar, coordinar i dur a terme l’arbitratge d’una prova en què hi ha més d’un àrbitre designat.

 

3.4 INFORMES DELS ARBITRATGES

Tots els àrbitres faran un informe, degudament complimentat, de les proves que arbitrin i serà enviat a la Comissió Esportiva de la FCPP per a la seva inspecció i verificació.

El Comitè d’Àrbitres podrà realitzar un historial de cada àrbitre amb aquests documents.

 

4         – ASSAMBLEA I COMITÈ D`ÀRBITRES

 

4.1 ASSAMBLEA D’ÀRBITRES

L’Assemblea d’Àrbitres està formada per tots els arbitres de la FCPP. Cada 4 anys, els seus membres escolliran per majoria simple als que formaran el Comitè d’Àrbitres.

 

4.2 COMITÈ D’ÀRBITRES

El Comitè d’Àrbitres està integrat per un mínim de 3 i un màxim de 7 àrbitres, escollits per l’Assemblea d’Àrbitres. El President –que haurà d’esser membre del Comité- serà nomenat per la Junta Directiva de la FCPP a proposta del Comité d’Arbitres una vegada escoltat el parer de la Comissió Esportiva. Un cop aprovat definitivament el president, aquest nombrarà a un vicepresident i a un secretari, de entre la resta dels membres del Comitè. Els membres que restin seran vocals.

La Junta Directiva, a proposta de la Comissió Esportiva i previa consulta al Comité podrà destituir al President.

 

 

4.3 FUNCIONS DEL COMITÈ

-     Assignació d’àrbitres per a les proves.

-          Règim de substitucions dels àrbitres, quan, per força major, un àrbitre no pugui assistir a una prova assignada.

-          Organització, control i seguiment dels arbitratges (presència, conducta, informes, etc ..)

-          Preparació, administració i control dels equips tècnics i mitjans necessaris per arbitrar.

-          Resolució, en primera instància, de qualsevol conflicte que pugui succeir a un àrbitre mentrestant realitza les seves funcions.

-          Organitzar els cursos de formació per nous àrbitres.

-          Designar i presidir el tribunal examinador de les proves teòriques.

-          L’assignació de les pràctiques dels futurs àrbitres, un cop superades les proves teòriques.

-          L’assignació d’àrbitres tutors per qualificar les pràctiques dels futurs àrbitres.

-          Proposar com a àrbitres a la Comissió Esportiva les persones que hagin aprovat l’examen teòric i realitzat correctament les pràctiques exigides.

-          Organitzar i desenvolupar sessions periòdiques de formació i perfeccionament pels àrbitres en actiu, especialment els anys en què hi hagi modificacions en les regles.

-          Exercir de Comissió Disciplinaria sobre els seus components, sempre amb l’aprovació de la Comissió Esportiva.

-          Convocar l’Assemblea d’Àrbitres com a mínim de forma anual i anunciant aquesta convocatòria amb 15 dies d’antelació com a mínim.

-          Nombrar un Comitè d’Urgència format pel President del Comitè d’Àrbitres i dos persones més.

Correspon a la Comissió Esportiva i a la Junta Directiva de la FCPP el dret de supervisar i controlar la tasca del Comitè d’Àrbitres.

 

4.4 REUNIONS DEL COMITÈ

El Comitè es reunirà com a mínim trimestralment per solucionar les qüestions pròpies. Independentment, es reunirà tants cops com el seu President o 1/3 dels seus membres ho demanin convocant aquestes reunions amb una antelació mínima d’una setmana.

A les reunions del Comitè es designarà l’assignació d’àrbitres a les proves que tinguin que ser arbitrades.

 

4.5 VOTACIONS I DECISIONS DEL COMITÈ

Els acords sobre les qüestions a tractar necessitaran d’una majoria simple dels presents per ser aprovats. En cas d’empat, el President tindrà un vot de qualitat.

Quan el tema a tractar sigui referent a un integrant del Comitè, aquest no podrà estar present en el moment de la votació, que serà obligatòriament secreta.

 

4.6 ACTES I ARXIUS DEL COMITÈ

El Secretari redactarà de cada reunió una breu acta amb els punts tractats i la seva resolució. Aquesta acta serà signada pel President i pel Vicepresident.

Totes les actes es guardaran en un arxivador reservat expressament pel Comitè d’Àrbitres, a la Secretaria de la FCPP i se’n farà còpia pel President i el Secretari de la Comissió Esportiva de la FCPP.

4.7 PRESSUPOST DEL COMITÈ

Les despeses derivades de les actuacions del Comitè hauran d’esser aprovades i eventualment assumides per la FCPP.

 

4.8 DESPATX ORDINARI DEL COMITÈ

El President del Comitè despatxarà directament amb el President de la Comissió Esportiva i informarà del funcionament del mateix.

El president del Comitè serà l’encarregat d´ informar als altres membres del Comitè de les

decisions preses per la Comissió Esportiva.

El President de la Comissió Esportiva podrà assistir, per iniciativa pròpia o per petició del President del Comitè, a les reunions del Comitè d’Àrbitres, el mateix dret tindrà el President de la FCPP.

Si, per causa de força major, el President no pogués assistir a la reunió, actuaria com a tal el Vicepresident.

 

4.9 EXPEDIENTS DISCIPLINARIS

Quan algun dels àrbitres de Pitch & Putt cometi una falta durant el desenvolupament de les seves funcions, el President del Comitè convocarà una reunió extraordinària per tractar el tema.

Un cop escoltades totes les al·legacions de les parts implicades, es resoldrà el conflicte amb una votació, que serà obligatòriament secreta i sense estar-hi present l’àrbitre afectat.

Si la resolució no fos el sobreseïment o una simple crida d’atenció, s` informarà de la resolució a la Comissió Esportiva per a la seva aprovació, la qual cosa és un requisit indispensable per què aquesta sigui efectiva i ferma.

 

4.10 ASPECTES NO CONTEMPLATS

Qualsevol aspecte d’una situació o conflicte no contemplat en aquest reglament, el Comitè l’exposarà a la Comissió Esportiva per tal que prèvia consulta a la Junta Directiva prengui una primera decisió.

En cas de discrepància, i en segona instància, es podrà recórrer a la Junta Directiva de la FCPP, la decisió de la qual serà irrevocable.

 

4.11 MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT

Qualsevol dels membres del Comitè pot proposar la modificació del present Reglament. Abans de poder ser presentada a la Comissió Esportiva, la proposta haurà de ser aprovada com a mínim per 2/3 dels membres del Comitè en la votació. La modificació serà efectiva un cop aprovada per la Comissió Esportiva i refrendada per la Junta Directiva.

La Junta Directiva, escoltada la Comissió Esportiva, té en tot moment el dret de modificar aquest Reglament. Com en altres casos la aprovació definitiva correspon a la Assemblea.

 

4.12 ENTRADA EN VIGOR

El present reglament entrarà en vigor quan sigui aprovat per l’Assemblea General de la FCPP, a proposta de la Junta Directiva.

 

 

Aprovat per les Juntes Directives de la FCPP el 12 de desembre de 2006.

 

Aprovat per Assemblea de la FCPP el 27 de març de 2007.

 

 

 

-          Modificació puntual en el Reglament de Pitch and Putt. Presentat per Lluís Fernández. (Adjuntar el document).

 

REGLAMENT DEL PITCH AND PUTT de l’Associació Catalana de Pitch and Putt (ACPP) i de la Federació Catalana de Pitch and Putt (FCPP)

 

 

El Pitch and Putt és una modalitat esportiva que a Catalunya es regeix per les normes que es mencionen a continuació i que segueixen les obligacions i recomanacions de la European Pitch and Putt Association (EPPA) i de la Federation of International Pitch and Putt Associations (FIPPA), entitats reguladores del Pitch and Putt a nivell europeu i nivell mundial respectivament.

 

Aquestes normes són de compliment obligatori en els camps associats i adherits a l’ACPP així com als clubs afiliats i adherits a la FCPP per a que tingui validesa qualsevol competició oficial d’aquest esport celebrada en el territori català.

 

  1. Amb l’aprovació expressa de l’EPPA i de la FIPPA, els recorreguts de Pitch and Putt catalans tenen una longitud total de 1.000 metres com a mínim i 1.600 com a màxim. La longitud dels forats no pot ésser inferior als 40 metres ni superior als 120, sempre mesurats a centre de green.
  2. Els jugadors han de donar el seu cop de sortida des d’una superfície artificial, utilitzant o no un suport (tee), segons el seu criteri.
  3. El número de pals no pot ésser superior a set inclòs, obligatòriament, el putter.
  4. En les competicions amb normativa internacional es jugarà amb la normativa establerta per l’EPPA i la FIPPA: distància màxima d’un forat, 90 metres; distància total màxima per als divuit forats, 1.200 metres; tres pals, dels quals un ha d’ésser el putter; en el cop de sortida cal col·locar la bola obligatòriament damunt d’un suport (“tee” ).
  5. Segons la normativa internacional el Pitch and Putt ha de tenir el seu sistema propi de handicap. L’ACPP i la FCPP comparteixen l’ús del mateix sistema de handicap, que es l’únic aplicable en les seves competicions oficials.
  6. Mentre no hi hagi una reglamentació específica pròpia en un cas concret, l’ACPP i la FCPP accepten les normes de la R&A Society of Saint Andrews, inclòs l’Estatut del Jugador Afeccionat.
  7. Els camps associats o adherits a l’ACPP i els clubs afiliats o adherits a la FCPP hauran de tenir en compte les Recomanacions de Seguretat previstes en el document elaborat al respecte el mes de maig de 2000 i estar en possessió de les assegurances i llicències administratives corresponents. Igualment, hauran d’acomplir amb les normatives, reglaments i acords establerts per les Assemblees de  l’ACPP i la FCPP.
  8. El Pitch & Putt a Catalunya es defineix com un esport en que homes i dones de totes les edats participen en les mateixes condicions. Malgrat això es recomana el què hi hagi classificacions en les categories femenina, sènior i juvenil per a fomentar l’esport entre aquests col·lectius.

 

 

 

Aprovat per les Assemblees Generals de la Federació Catalana de Pitch and Putt i de la Associació Catalana de Pitch and Putt del 27 de març de 2007.

 

 

 

 

ESTANDARS DELS CAMPS

 

Es va informar a la Assemblea de la decisió presa en la Assemblea de la ACPP en el sentit de procedir a un nou estudi dels resultats en els diferents camps per decidir si es o no convenient la implantació d’un sistema d’estandars. Entretant es va decidir continuar amb la situació actual.

 

 

 

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC